ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2022

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

-Cerere tip de înscriere

-Copie și original după actele de identitate ale părinților

-Copie și original al certificatului de naștere al copilului

-Adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate

-Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

În cazul copiiilor  care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv, dosarul de înscriere trebuie să mai cuprindă următoarele acte:

-Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar)     -Recomandarea care atestă dezvoltarea psihosomatică         corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau pentru cei întorși din străinătate. (eliberată de Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională)


  Copii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022, inclusiv    
-Pot fi înscriși în clasa pregătitoare fără evaluare psihosomatică, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Înscrierea se face la solicitarea scrisă a părinților în baza recomandării eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar la care au fost înscriși.
-Părinții care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță în grupa mare.
-Evaluarea de către Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) se face doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița, sau care s-au întors din străinătate.  

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

11 APRILIE – 10 MAI 2022

LUNI – JOI

ÎNTRE ORELE 8-18

VINERI

ÎNTRE ORELE 8-17

Locația:  Secretariat parter (clădirea portocalie)


PLANUL DE ȘCOLARIZARE APROBAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

LICEUL TEORETIC SEBIȘ

Clasa pregătitoare:  2 clase / 39 locuri

ȘCOALA PRIMARĂ PRUNIȘOR

Clasa pregătitoare:  0,50 clase / 10 locuri


CONCURSUL JUDEȚEAN CU EXPOZIȚIE

„PRIETENII NATURII!”, EDIȚIA III


Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

http://ccdhunedoara.ro/?a=83