PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

3 MAI – 18 MAI 2023

LUNI – JOI

ÎNTRE ORELE 8-18

VINERI

ÎNTRE ORELE 8-17

Locația:  Secretariat parter (clădirea portocalie)


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

-Cerere tip de înscriere

-Copie și original după actele de identitate ale părinților

-Copie și original al certificatului de naștere al copilului

-Adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate -Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

În cazul copiilor  care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv, dosarul de înscriere trebuie să mai cuprindă următoarele acte:

-Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar)

-Recomandarea care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau pentru cei întorși din străinătate. (eliberată de Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională)


PLANUL DE ȘCOLARIZARE APROBAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

LICEUL TEORETIC SEBIȘ

Clasa pregătitoare:  2 clase / 44 locuri

ȘCOALA PRIMARĂ PRUNIȘOR

Clasa pregătitoare:  0,50 clase / 4 locuri

 • săli de clasă şi cabinete şcolare – 47
 • laboratoare: 10
 • 2 săli bibliotecă- centru de documentare și informare bine dotat
 • 1 cabinet metodic de informare şi documentare
 • 2 ateliere şcolare
 • 1 cantină cu 60 de locuri pentru servire simultană-închiriată
 • 1 sală de sport a comunității locale + 1 sală de sport complet renovată în curtea școlii
 • nr. vestiare 2
 • nr. săli duşuri 2
 • nr. cabinet metodic 1
 • 2 terenuri de sport
 • echipament de comunicaţie- telefon digital, fax, internet;
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet consiliere psihopedagogică
 • 1 amfiteatru ( 77 locuri )