Despre noi

CONTEXTUL GEO – ECONOMIC

Liceul Teoretic Sebiş, este situat la o distanţă aproximativă de 80 de kilometri, la NV de Municipiul Arad, judeţul Arad, pe Valea Crişului Alb în Regiunea de Vest a României.

Şcoala noastră este „centrul” spre care se îndreaptă copiii dintr-o zonă care cuprinde şapte şcoli cu clasele I – VIII la care se adaugă elevi, veniţi din zone mai îndepărtate, deoarece planul de şcolarizare şi oferta curriculară a şcolii noastră este foarte atractivă şi corespunde aspiraţiilor actuale şi de perspectivă în ceea ce priveşte obţinerea unor calificări, care le dă posibilitatea găsirii unui loc de muncă în zonă. Din momentul în care şcoala noastră a trecut de la Liceul Teoretic la Grup Şcolar Industrial, apoi din 2012 Liceul Teoretic din nou  ea s-a dezvoltat continuu având o dinamică ascendentă care a corespuns mereu nevoii de forţă de muncă cu calificare corespunzătoare dezvoltării economice a zonei noastre.

CONTEXTUL ISTORIC

Şcoala din Sebiş datează din 1859, şcoală care vreme de 41 de ani (1859-1900) a fost condusă de Ioan Filip. El a fost urmat de un alt absolvent al Preparandiei din Arad, pe nume Patriciu Covaci, o prezenţa deosebită în sfera spirituală naţională şi a localităţii noastre. Pe lângă Şcoala românească, în Sebiş a existat o şcoală confesională romano-catolică (în 1860) şi o şcoală particulară cu predare în limba maghiară (din 1907).

Şcoala confesională ortodoxă română, condusă de Patriciu Covaci, avea după Marea Unire 82 de elevi.

În anul 1959 a luat fiinţă Şcoala Medie din Sebiş, prima unitate de acest fel de pe cursul mijlociu – superior al Crişului Alb, cu 18 clase, 460 de elevi şi 21 de cadre didactice. Alte iniţiative ulterioare s-au materializat într-o politică de investiţii benefică, având ca finalitate, de-a lungul anilor ’70-’78, darea în folosinţă al celui de al doilea local de şcoală (an 1970), a internatului şi a cantinei (în 1971), iar la 15 septembrie 1978 a sălii de sport. În 1982 Liceul Teoretic se transformă în Liceul Industrial cu profil mecanic, apoi Liceul Industrial cu profil – Silvicultură şi Exploatări Forestiere (din 1982), apoi din nou Liceul Teoretic(1993),  Grup Şcolar Industrial până în 2012, apoi din nou Liceul Teoretic (2012-prezent).

CONTEXTUL ACTUAL

Liceul Teoretic Sebiş este o unitate şcolară de stat, pentru învăţământ de masă, finanţată de la bugetul de stat, cu învăţământ de zi și seral. Procesul instructiv- educativ se desfăşoară în limba română, iar limbile moderne studiate sunt engleza, franceza şi germana.

În cei peste 160 de ani de existență ai școlii din Sebiș, educația și formarea elevilor au fost înscrise în cele mai înalte coordonate de pregătire științifică și trăsături morale. Un număr impresionant dintre absolvenţii şi profesorii şcolii au devenit personalităţi de seamă. În egală măsură, munca de zi cu zi a elevilor şi profesorilor a determinat identitatea şi evoluţia şcolii, construind, în permanenţă, dimensiunile sale esenţiale: RESPONSABILITATE, CALITATE ȘI PERFORMANŢĂ.

Şcoala noastră este „centrul” spre care se îndreaptă copiii dintr-o zonă care cuprinde şapte şcoli cu clasele I- VIII, la care se adaugă elevi veniţi din zone mai îndepărtate, deoarece planul de şcolarizare şi oferta curriculară a şcolii noastră este foarte atractivă şi corespunde aspiraţiilor actuale şi de perspectivă, în ceea ce priveşte obţinerea unor calificări, care le oferă posibilitatea găsirii unui loc de muncă în zonă.