• săli de clasă şi cabinete şcolare – 47
 • laboratoare: 10
 • 2 săli bibliotecă- centru de documentare și informare bine dotat
 • 1 cabinet metodic de informare şi documentare
 • 2 ateliere şcolare
 • 1 cantină cu 60 de locuri pentru servire simultană-închiriată
 • 1 sală de sport a comunității locale + 1 sală de sport complet renovată în curtea școlii
 • nr. vestiare 2
 • nr. săli duşuri 2
 • nr. cabinet metodic 1
 • 2 terenuri de sport
 • echipament de comunicaţie- telefon digital, fax, internet;
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet consiliere psihopedagogică
 • 1 amfiteatru ( 77 locuri )